آموزش زبان فرانسه

دانلود دیکشنری تصویری انگلیسی به فرانسوی

استفاده از کتابهای دیکشنری تصویری میتواند تاثیر زیادی در تسریع یادگیری زبان های دیگر در کنار زبان انگلیسی داشته باشد. دیکشنری انگلیسی به فرانسوی ، لغت فرانسوی متناظر با لغت انگلیسی را به صورت تصاویر رنگی به مخاطب نشان میدهد که ...