آموزش زبان روسی

دانلود کتاب Penguin Russian Course

کتاب Penguin Russian Course  مرجعی کامل برای یادگیری زبان روسی بدون داشتن معلم می باشد. بدین معنی که در این کتاب همه چیز بطور کامل بیان شده و متن های روسی نیز به زبان انگلیسی ترجمه شده است. کتاب Penguin Russian Course همچنین ...