آموزش زبان ایتالیایی

کتاب آموزش زبان ایتالیایی

یکی از مجموعه های مفید برای یادگیری زبان به صورت محاوره ای، کتابهای مجموعه Colloquial می باشد. این مجموعه به آموزش بیش از 50 زبان دنیا پرداخته و کتابهای آن را به چاپ رسانده است. کتاب موجود در این بخش Colloquial Italian می ...