آموزش گوش دادن Listening

دانلود مجموعه پادکست های تجارت

سایت British Council یکی از سایتهای معروف و معتبر در زمینه آموزش زبان در تمامی سطوح می باشد. مجموعه پیش رو ،  پادکست های مفید در زمینه تجارت می باشد که توسط این سایت تهیه شده است. بسیاری از افراد که ...