آبان ۱۳۹۵

دانلود کتاب لغات و اصطلاحات تافل

یکی از مهمترین قسمت هایی که باید در آزمون تافل مورد اهمیت قرار گیرد، لغات و اصطلاحات میباشد. کتاب لغات و اصطلاحات تافل ، بیش از 1700 لغت و اصطلاحات مهم و کاربری که در آزمون تافل مورد استفاده قرار میگیرد، به ...